MECHANICS

Paano ang paglahok?

Ang nominasyon ay kailangang alinsunod sa Dangal ng Lipi Nomination Form.

Ang magpapasok ng kalahok (sponsor) ay kailangan ang mga karanasan, ginampanang tungkulin, mga posisyong hinawakan, antas ng edukasyong narating at natatanging nagawa ng ipinasok na lahok.

Ang sipi (photo copy) ng katibayan ng pagkilala, mga karangalang nakamit, mga dinaluhang pagsasanay, at iba pa ay kailangang ilakip sa isusumiteng dokumento.

Kailangang maipaliwanag ng sponsor kung papaanong ang nagawa ng kanyang ipinasok na lahok ay nakatulong sa nakakarami o sa pag-unlad partikular sa lalawigan ng Bulacan.

Ang orihinal na kopya ng form kalakip ang dalawang (2) may kulay na larawan ng kalahok na may sukat na 2" x 2" ay kailangang isumite sa o bago daumating ang ika-30 ng Hunyo sa kalihiman ng Dangal ng Lipi, Panlalawigang Tanggapan sa Pagpaplano at Pagpapaunlad (PPDO), Ikatlong Palapag, Gusali ng Kapitolyo, Lungsod ng Malolos.