QUALIFICATIONS

Sino ang maaaring maging kalahok?

Kailangang ipinanganak at naninirahan na hindi bababa sa limang (5) taon sa Bulacan; o

Ang mga magulang ay Bulakenyo: kung hindi man, ang ama o ina ay Bulakenyo at nanirahan ng hindi bababa sa limang (5) taon sa Bulacan; o

Kung asawa ng isang Bulakenyo, siya ay kailangang nakapanirahan ng hindi kukulangin sa sampung (10) taon sa Bulacan; o

Kung walang dugong Bulakenyo, siya ay kailangang may sampung (10) taon nang naninirahan sa Bulacan; at,

May natatanging nagawa, napatanyag sa larangang kanyang kinabibilangan at nakatulong sa pagbunsod ng kaunlaran sa lalawigan.