Bulacan Polytechnic College

Bulacan, Philippines

Owned and Managed by the Provincial Government of Bulacan

Iskolar ng TESDA sa programang Training for Work Scholarship Program, nagsipagtapos na

December 10, 2018

Nagsipagtapos ang ikalawang batch ng TESDA TWSP scholars noong umaga ng Huwebes, ika-29 ng Nobyembre, 2018 sa BPC Covered Court.

Para sa mga nagsipagtapos ng Bookkeeping NCIII, sila ay nakakuha ng isandaang porsyentong (100%) passing rate at apatnapu't lima (45) ang matagumpay na nairaos ito. Samantalang sa House Keeping NCII, limampung (50) iskolar ang nagdiwang nang matapos ito. Ang Shield Metal Arc Welding o SMAW NCII naman ay mahigit dalawampung iskolar ang matagumpay na nakalagpas.

Isa itong maligayang araw sa mga nakapagtapos sa programa na binigay sa kanila ng TESDA at ni Gov. Wilhelhimo M. Sy-Alvarado. Ito rin ay katibayan ng malaking oportunidad para sa lahat ng iskolar upang hubugin ang kanilang mga sarili sa larangan ng kanilang napiling kurso.

Ayon kay Catherine R. Angeles, Center Administration ng IT Training Centerat opisyales ng TESDA, isa itong magandang balita para sa mga magsisitapos upang maiangat ang kanilang sarili at paunlarin ang kani-kanilang potensiyal na magdadala sa kanilang magandang buhay.

Ang National Certificate ang siyang katibayan nila ng kaalaman na nakuha nila sa pag-aaral at susi para sa mga oportunidad na sasalubong sa kanila. Sa pag-akyat nila sa entablado upang abutin ang kani-kanilang papel ng katibayan, nangangahulugang ito ang pagtatapos nila sa napiling larangan na pinagsikapan at pinahalagahan. Ngunit hindi ito ang pagtatapos ng lahat kundi simula ng hamon sa paghubog ng kanilang sarili sa labas at sa industriyang napili.