LEGAL NA BASIHAN

Panlalawigang Kautusan Blg. 34-2017 KAUSTUSAN NA NAGTATAKDA SA BUWAN NG SETYEMBRE BILANG BUWAN NG TURISMO KUNG SAAN MAGKAKAROON NG PATIMPALAK, PAGKILALA AT PARANGAL SA NATATANGING TURISMO NA TATAWAGING "GAWAD SINGKABAN"


LAYUNIN

  • higit pang mapalakas at maipakilala ang ating lalawigan sa buong mundo sa larangan ng turismo.
  • matulungan ang pamahalaang panlalawigang maisaayos, mapangalagaan at higit pang mapaganda ang antas ng kariktan ng ating mga likas na yaman.
  • magsilbing inspirasyon sa ating mga lokal na pamahalaan.

  • mapaunlad ang turismo ng ating lalawigan;
  • mapaghusay at mapaganda ang mga bayan/siyudad.
  • magsilbing inspirasyon sa mga lokal na mangangalakal
    upang mapaganda at maitaas ang antas ng kanilang mga kalakal.

  • PROSESO NG PAGPILI