PARANGAL AT GANTIMPALA

I. Pangkalahatang batayan

Ang mga proyektong pang-turismo ay kailangang may isang taon nang

naisasakatuparan.

II. Tiyak na batayan sa pagpili

A. May mekanismo sa pagpapaunlad ng turismo sa nasasakupang

bayan/lungsod sa aspetong:

 • Pang organisasyon (20 points)
 • Pamamahala (15 points)
 • Paglalaan ng pondo (15points)
 • Pamamahalang kapaligiran (10 points)
 • B. Mga programa/proyekto/gawaing pang-turismo na ipinatupad ng lokal

  na pamahalaan o/at sa pakikipagtulungan ng pribadong sektor (20points)

  C. May tiyak na resulta

 • Pagtaas ng bilang ng turista (5points)
 • Pagtaas ng kita ng pamalahaan (5points)
 • Dagdag na establisyimentong pang-turismo (5points)
 • Dagdag na proyektong pangkabuhayan (5points)
 • I. Pangkalahatang batayan

  Ang lahok ay kailangang nakarehistro sa SEC/DTI/PHACTO at may tatlo o higit

  pang taon ang operasyon

  II. Tiyak na batayan sa pagpili

  A. Kaakibat at pagiging kasapi ng iba't ibang samahon o Membership Affiliations (20points)

  B. Mga naisakatuparang programa/proyekto/gawain na kaugnay sa pagsuporta sa mga proyektong pang-turismo ng pamahalaang bayan/lungsod; pagbuo ng Bulacan tour packages; at promotion and marketing of inbound tours. (60points)

  C. Pagsunod sa mga umiiral na batas na kaugnay sa operasyon (20points)

 • Accredited tour guides
 • Accredited transport providers
 • I. Pangkalahatang batayan

  Ang lahok ay kailangang nakarehistro sa SEC/DTY/PHACTO at may tatlo o

  higit pang taon ang operasyon.

  II. Tiyak na batayan sa pagpili

  A. Kalalagayan sa pamamahala sa mga kawani; sa kalinisan at kapaligiran; at kabuuang kita ng restawran sa loob ng tatlong sunud-sunod na taon (20points)

  B. Pagsunod sa mga umiiral na batas na kaugnay sa kanilang operasyon (50points)

  C. Makabuluhang ambag sa komunidad o pamahalaan (30points)

  I. Pangkalahatang batayan

  Ang lahok ay kailangang nakarehistro sa SEC/DTI/PHACTO at may tatlo o

  higit pang taon ang operasyon.

  II. Tiyak na batayan sa pag pili

  A. Kalalagayan sa pamamahala sa mga kawani; sa kailinisan at kapaligiran; at kabuuang kita ng hotel o resort sa loob ng tatlong sunud-sunod na taon (20points)

  B. Pagsunod sa mga umiiral na batas na kaugnay sa kanilang operasyon (50points)

  C. Makabuluhang ambag sa komunidad o pamahalaan (30points)

  I. Pangkalahatang batayan

  Ang lahok ay kailangang nakarehistro sa SEC/DTI kinikilala (accredited) ng

  DOT; at may isang taon ng naisasakatuparan ang proyekto.

  II. Tiyak na batayan sa pagpili

  A. Pamamahala (10points)

  B. Paggamit ng mga teknolohiya(Technology Adoption and Utilization (10points)

  C. Pagkakaroon ng Quality Assurance Standards (10points)

  D. Pagsunod sa umiiral na batas pang-kapaligiran (10points)

  E. Mga proyekto/gawain na may kabaguhan at pagkamalikhain (5points)

  F. Pakikilahok sa mga proyektong pangkomunidad (5points)

  G. Makabuluhang programa/proyekto/gawaing naisakatuparan (40points)

  H. Pagtaas ng kita sa loob ng tatlong sunud-sunod na taon (10points)

  I. Pangkalahatang batayan

  Ang lahok ay kailangang may lisensya mula sa DOT; may 10 taon na

  naninirahan sa Bulacan; 18 taong gulang pataas;at walang nakabinbing kasong administratibo.

  II. Tiyak na batayan sa pagpili

  A. Mga Kaugnay na pagsasanay na dinaluhan (10points)

  B. Mga kaugnay na karanasan sa huling 5 taon o relevant experience (10points)

  C. Mga naisakatuparang programa/proyekto/gawain na nagpapakita ng pagiging mabisa(effectiveness); mapamaraan(resourceful); at may kabaguhan at pagkamalikhain (innovation / creativity) (60points)

  D. Makabuluhang ambag sa turismo ng Bulacan (20points)

  I. Pangkalahatang batayan

  Ang lahok ay kailangang may pag-endorso ng punong bayan/lungsod; may

  isang taon nang nanunungkulan o hawak ang posisyon; at walang nakabinbing kasong administratibo

  II. Tiyak na batayan sa pagpili

  A. Personal background tungkol sa antos ng pinag-aralan; mga pagsasanay na dinaluhan; kinaaanibang organisasyong pang-turismo; at paglahok sa mga programang pamahalaan at pang-sibikong gawain (20points)

  Ang parangal ay ipagkakaloob sa TV news and public affairs program na regular na nagpapalabas ng mga istorya ang mga positibong pagbabago sa iba't ibang larangan; kumikilala sa mga indibidwal at organisasyon sa lalawigan na nagkaroon ng epekto sa buhay ng nakararami; nagpapamalas ng makulay na sining ng Bulacan, kultura at kasaysayan; at iba pang kuwento na nagpapa-kita ng mabuting imahe ng probinsya sa buong bansa at maging sa pandaigdigang komunidad.

  Ang itatalagang monitoring team ang siyang susubaybay sa TV episodes na nagtatampok sa Bulacan - mga personalidad, mga isyu at napapanahong pangyayari, mga programa at proyekto at iba pang kaugnay na paksa.


  PROSESO NG PAGPILI