PGB Logo GGK Logo Gawad Galing Kooperatiba

Provincial Cooperative and Enterprise Development Office

Gawad Galing Kooperatiba


Para sa karagdagang impormasyon at katanungan, makipag-ugnayan sa Panlalawigang Tanggapan ng Pagpapaunlad ng Kooperatiba at Pangangalakal (PCEDO), PCEDO Bldg., Capitol Compound, Lungsod ng Malolos, Bulacan.

Telepono bilang: (044) 791-8157; 791-0884

Email: pcedo@bulacan.gov.ph