SINELIKSIK

Para sa anumang katanungan o paglilinaw makipag-ugnayan lamang sa:

Provincial History, Arts, Culture and Tourism Office (PHACTO)

History and Heritage Division

Telepono bilang: (0955) 478-7888

(sa pansamantalang tanggapan ng PHACTO sa gawing kanan ng Bulacan Capitol Gymnasium)