PAKSA

Tema para sa taong 2019:


"Bayani ng Kanyang Panahon, Inspirasyon natin Ngayon!"

RASYONALE

Sa ikatlong taon ng SINELIKSIK Bulacan DocuFest, patuloy ang pagsusumikap na mas mapaigting ang pagtalakay sa kasaysayang lokal ng Bulacan na magtatampok sa Bulacan bilang "Duyan ng magigiting na bayani."

Sa pagbabalik-tanaw, nagsimula ang SINELIKSIK noong taong 2017 nang ipakilala nito ang kasaysayang lokal ng mga bayan at lungsod ng lalawigan ng Bulacan sa paksa nitong "Saliksik at Salaysay ng Kasaysayan ng Bayan Ko!" Adhikain ng programa na magkaroon ng mas malalim pang pagsasaliksik at ito ay isinagawa sa mga istrukturang naging saksi sa kasaysayan sa temang "Pamana ng Lahi, Yamang aking Ipagmamalaki!" Nang sumunod na taon ang dokumentaryo ng piling built heritage sa lalawigan ay nagpakita kung ano ang naging ambag ng mga pamanang istruktura sa pagkabuo ng makulay na kasaysayan ng Bulacan maging ng kagitingan ng mga Bulakenyo na siyang nagpatingkad sa ginintuan niyang panahon at nagpasibol ng liwanag na gumagabay sa bagong henerasyon.

Kaugnay nito, ang SINELIKSIK Bulacan Docufest 2019 ay ipagmamalaking itatanghal ang kabayanihan ng mga dakilang Bulakenyo na buong tapang at pagmamahal na humabi ng bandilang iwinawagayway ng bansang Pilipinas bilang tanda ng ganap na kalayaan sa dugo ng himagsikan at pagkalugmok ng bayan sa kawalan ng pag-asa at pangarap sa kinabukasan.

Matutunghayan sa taong ito ang mga 'bayani' at ang kanilang kabayanihan - kung bakit nila ibinuwis ang kanilang 'kasalukuyan' para matiyak ang ating 'hinaharap' at kung paano sila nagsisilbing inspirasyon sa atin sa kasalukuyang panahon.

MGA LAYUNIN

  1. Magkaroon ng komprehensibong pananaliksik patungkol sa mga bayaning Bulakenyo at ang kanilang kabayanihan sa kontekstong pangkasaysayan at kung paano ito iuugnay sa kasalukuyan
  2. Maging inspirasyon ang kanilang kabayanihan at tuwirang maikintal ang diwang nasyonalismo sa puso at isip ng mga Bulakenyo
  3. Magkaroon ng biswal na reperensiya sa buhay at kabayanihan ng mga dakilang bayaning Bulakenyo ng lalawigan

DESKRIPSYON NG GAWAIN

Ang bawat grupong Bulakenyo na interisadong lumahok ay kinakailangang pumili ng isang bayani sa talaan ng mga bayaning Bulakenyo na tinukoy ng Provincial History, Arts, Culture and Tourism Office na siyang magiging sentro ng maingat at malalim na pananaliksik upang mahusay na mailahad sa isang dokumentaryo ayon sa paksa ng programa para sa taong 2019.

Mahigpit na iminumungkahi na magsagawa ng mga panayam sa mga historyador at mananaliksik partikular sa kasaysayan upang matiyak ang bawat impormasyon na ilalahad sa pelikula.

MUST WATCH THIS!

SALI NA!

Sa taunang parangal para sa...