SINO ANG PWEDENG SUMALI?


Ang bawat grupo ay kailangang pumili ng isang bayaning itatanghal. Sila ay mga bayani sa panahon ng Digmaang Pilipino at Kastila at Digmaang Pilipino at Amerikano:

MARCELO H. DEL PILAR EUSEBIO ROQUE
MARIANO PONCE MARIANO CRISOSTOMO
GREGORIO DEL PILAR PEDRO SERRANO LAKTAW
SIMON TECSON CIRIACO CONTRERAS
ISIDORO TORRES CANUTO VILLANUEVA
PABLO TECSON FELIPE ESTRELLA
ANACLETO ENRIQUEZ SANTIAGO TRILLANA
VICENTE ENRIQUEZ SINFROSO DE LA CRUZ
TRINIDAD TECSON FAUSTINO QUIJANO
MAXIMO VIOLA CALIXTO VILLACORTA
WOMEN OF MALOLOS ENRIQUE PACHECO
DEODATO ARELLANO HERMENEGILDO HILARIO PRADO
ANTONIO BAUTISTA CIPRIANO PACHECO

PAGPAPATALA


a. Ang lahat ng nagnanais lumahok ay kinakailangang magfill-out ng registration form at isumite ito sa tanggapan ng Provincial History, Arts, Culture and Tourism Office sa o bago ang Abril 5, 2019.

b. Mahalagang paalala na isang lahok lamang sa bawat bayani (first come, first served basis) ang tatanggapin ng komite.

PITCHING


a. Sa April 16, 2019, ang bawat grupo ay inaasahang malinaw na ilalahad ang kanilang documentary proposal sa pamamagitan ng power point presentation (na naglalaman ng story outline at treatment) at 1-minute trailer. Ang grupo ay kakatawanin ng isa o dalawang miyembro (director at writer).

b. Gayundin, isusumite ng bawat grupo ang research paper na naglalaman ng kumpletong pananaliksik (inaasahang ang isusumite ay mayroong bagong pananaliksik). Ito ay dapat na may kaakibat na citations/footnotes. Ang footnote ay maglalaman ng mga datos kung saang aklat, pahayagan, website o kung saan man ito nagmula. Hindi maaaring ang sipi lamang mula sa mga batis ang isusumite at hindi maaaring internet lamang ang batis.

c. Gayundin, ang bawat isa sa grupo ay magsusumite ng curriculum vitae at sertipikasyon mula sa Tanggapan ng Punong Bayan/Lungsod na sila ay pawang lehitimong residente ng Lalawigan ng Bulacan.

WORKSHOPS/CONSULTATION


Ang lahat ng grupong napili mula sa pitching ay kinakailangang dumalo sa isasagawang workshop/consultation sa April 26, 2019 para matiyak ang kalidad ng mga lahok na dokumentaryo.

PRELIMINARY SCREENING


Isusumite ang lahok na dokumentaryo sa o bago ang Hulyo 5, 2019 sa tanggapan ng PHACTO kalakip ang kompletong requirements na hinihingi ng komite batay sa itinakdang panuntunan para sa isasagawang Preliminary Screening.

Bagama't pinapayagan ang "creative license" ng bawat pelikula, ang treatment nito ay hindi dapat pangunahan o baguhin ang anumang impormasyong pangkasaysayan na inilalahad sa dokumentaryo.

DOKUMENTARYO


 1. Ang dokumentaryo ay maaari lamang tumagal ng 10 hanggang 15 minuto (kasama ang credits ng pelikula).
 2. Bagama't pinapayagan ang "creative license" ng bawat pelikula, ang treatment nito ay hindi dapat pangunahan o baguhin ang anumang impormasyong pangkasaysayan na inilalahad sa dokumentaryo.
 3. Bagaman ang "anti-hero" film ay isang uri ng masining na paglalahad ng buhay ng isang bayani, hindi ito hinihikayat sa kompetisyong ito. Ang target audience ng mga dokyu ay mga mag-aaral, lalong higit sa antas ng elementarya kung kailan tinatalakay ang Kasaysayang Lokal. Tiyakin na ang pagtingin sa kabayanihan ng isang bayani ay nakabatay sa kontekstong pangkasaysayan at hangga't maaari ay may partikular na pansin sa kanyang ginampanan sa kasaysayan ng lalawigan at sariling bayan o lungsod.
 4. Siguraduhing kumunsulta sa mga historyador o manunulat ng kasaysayan para matiyak ang kalidad ng mga impormasyong ilalahad sa dokumentaryo. Magsagawa ng mga panayam sa mga angkop at mahalagang personalidad na may mahalagang ambag sa kasaysayan.
 5. Maaaring gumamit ng related materials (video clips, larawan, musika, atbp.) subalit kinakailangang magsumite ang mga kalahok ng katibayan ng kapahintulutan sa paggamit nito maliban na lamang kung ito ay public domain, Ang lahat ng credits ay kinakailangang ilahad bago ang CBB. Hindi ipinagbabawal ang paggamit ng materials mula sa internet subalit iminumungkahi na limitahan ang paggamit sa mga ito.
 6. Hindi hinihikayat ang pagsasagawa ng mga panayam sa mga kasalukuyang nanunungkulang pinuno ng bayan o lungsod maliban na lamang kung talagang kinakailangan. Sa gayong pagkakataon, kailangan din itong ipabatid sa komite para sa pagsusuri bago pa man magsagawa ng panayam.
 7. Ang grupo ay kinakilangang sumang-ayon at lumagda sa terms and conditions na itinakda ng komite upang maging ganap ang paglahok.
 8. Upang masigurado ang kalidad ng mga lahok, and bawat grupo ay magsusumite ng script, sypnosis at research paper (hard and soft copy) na hindi magkukulang sa tatlong libong salita (hindi kasama rito ang sipi ng lahat ng batis). Sa bawat pahina na may pangungusap na naglalaman ng mahalagang impormasyon, dapat ay may kaakibat na citations/footnotes. Sa huling pahina, ilalahad ang lahat ng batis(sources) na ginamit o detalye ng panayam.

Mga isusumite:


 1. 3 Copies of Research Paper (Full Blown, with footnotes and citations)
 2. Scripts at sypnosis
 3. 3 DVDs with case and poster cover (with runnng time)
 4. Soft copy ng dokumentaryo (HD file, MP4 format, with English Subtitles)
 5. 1 minute trailer
 6. 1 Poster (Size: 18 x 24 in/ Material: Photo paper)
 7. 10 production Photos (behind the scenes)
 8. 10 Best Stills (scenes from the documentary)
 9. Signed copy of Terms and Conditions
 10. Valid IDs ng lahat ng miyembro ng grupo

P A A L A L A:

Ang mga lahok na dokumentaryong napili mula sa preliminary screening ay bibigyan ng pagkakataong iayos ang lahok batay sa suhestyon o komento ng mga hurado at muling isusumite sa itinakdang petsa ng komite.

FINAL SCREENING


Ang mga dokumentaryong isusumite ay muling isasalang sa final screening para sa pagpili ng mga magwawaging lahok.

Ang mga hindi magwawaging finalist ay tatanggap ng halagang P10,000 samantalang consolation prize na P5,000 sa mga kalahok na hindi magwawagi kapalit ang dokumentaryo na kanilang isusumite na gagamitin ng Provincial History, Arts, Culture and Tourism Office sa iba't ibang programa nito at magiging bahagi ng Bulacaniana Collection ng Bulacan Provincial Library at ipamamahagi sa mga pampublikong paaralan, aklatan at tanggapan sa Lalawigan ng Bulacan.

MGA GANTIMPALA

AWARD PRIZE
Best Documentary Film P100,000
Best Research P30,000
Best Cinematography P30,000
Special Jury Prize P20,000
Best Screenplay P20,000

Huling araw ng pagpapatala
Abril 5, 2019 (Biyernes)

Paalala: Ang pagsusumite ay hanggang ika-5:00 ng hapon lamang at HINDI na tatanggapin ang mga lahok na hindi susunod sa itinakdang oras.